VR Eläkeläisten Liitto ry

VREL ry on rautateiden palveluksesta eläkkeelle olevien valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, järjestö on perustettu 1941. Liiton tarkoituksena valtakunnallisena järjestönä on toimia edunvalvojana jäsentensä sosiaalisen yhdenmukaisuuden toteutumiseksi, luoda edellytyksiä sosiaaliseen kanssakäymiseen, itsensä kehittämiseen ja monimuotoiseen kulttuuri- ja harrastustoimintaan, sekä mihinkään puolueisiin nojaamatta, edistää eläke- ja sosiaaliturvan kehittämistä oikeudenmukaisemmaksi sekä toimia eläkeläisten yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi.

Liiton jäsenmäärä on 3000, liitossa osastoja on seitsemäntoista eri rautatieläispaikkakunnilla. Osastot järjestävät jäsenistölle monipuolista toimintaa viikoittain ympäri vuoden, kerhoja, koulutusta, kuntoilua, tuettuja virkistyslomia ym.

Liiton valtakunnallinen edunvalvonta toteutetaan VENK ry:n kautta.

Yhteystiedot:

Jussi Lanu, puheenjohtaja
040 514 9459
jussi.lanuphnet.fi
Pertti Simo, sihteeri
040 502 8036
pertti.simogmail.com