Suomen Ruskaliitto ry

Suomen Ruskaliitto ry on vuonna 1974 perustettu valtakunnallinen puoluepoliittisesti sitoutumaton liitto. Ruskaliittoon kuuluvat jäseninä ruskayhdistykset eri puolella Suomea.

Ruskaliiton toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää ruskayhdistyksien jäsenten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti liittoon kuuluvissa jäsenyhdistyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Ruskaliitto pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan tekemällä yhteistyötä toisten eläkeläisjärjestöjen kanssa. Liitto tekee myös itsenäisesti aloitteita ja lausuntoja tärkeiksi katsomissaan asioissa.

Ruskaliiton tavoitteena on olla myös tiedon välittäjänä eläkeläisille tärkeissä asioissa. Tietojen välitys tapahtuu jäsenyhdistyksille toimitettavilla kirjeillä ja myös liiton kotisivujen kautta. Tiedonvälitystä jäsenyhdistyksiltä toisille jäsenyhdistyksille Ruskaliitto pyrkii tehostamaan sisäisen toiminnallisen yhteenkuuluvaisuuden vahvistamiseksi.

Ruskaliitto tukee mahdollisuuksiensa mukaisesti jäsenyhdistyksiään toiminnallisen tuen lisäksi myös taloudellisesti.

Ruskayhdistyksien toiminta on itsenäistä, monimuotoista yhdistystoimintaa jäsentensä psyykkisen ja fyysisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Paikkakuntakohtaisesti jäsenyhdistyksien toiminnassa on havaittavissa huomattavia eroavaisuuksia yhdistyksen koosta ja aktiivisuudesta johtuen. Jäsenyhdistykset tiedottavat omasta toiminnastaan paikallisesti. Paikallisia yhdistyksiä on 19 eri puolilla Suomea.

Yhteystiedot:

Pentti Kaukonen, puheenjohtaja
0400 212 136
pentti.kaukonendnainternet.net
Leena Hänninen, varapuheenjohtaja
040 593 0558
leena.hanninenpp1.inet.fi