Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry on eläkkeellä olevien opetusalalla toimineiden valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu noin 18 000 jäsentä. Kaikilla opetusalalla toimineilla henkilöillä on mahdollisuus liittyä jäseneksi. Järjestö on OAJ:n ulkojäsen, ja sen hallitus toimii OAJ:n senioritoimikuntana.

Järjestö tekee edunvalvonnassa monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa, esimerkiksi muiden eläkeläisjärjestöjen ja Akavan senioriverkoston sekä monien ikäihmisten asiaa ajavien järjestöjen kanssa.

OSJ:llä on kattava paikallisyhdistysverkko: jokainen Suomen kunta kuuluu jonkin OSJ:n paikallisyhdistyksen alueeseen. Paikallisyhdistyksiä on tällä hetkellä 76, ja ne ovat kaikki rekisteröityjä yhdistyksiä. Suurimmassa yhdistyksessä on yli 1 400 jäsentä.

OSJ:n paikallisyhdistykset järjestävät jäsenille virkistys- ja harrastustoimintaa. Jäsenten on esimerkiksi mahdollisuus päästä nauttimaan kulttuurista, matkailusta ja liikunnasta sekä saada tietoa ikääntyviä koskevista asioista.

Paikallisyhdistykset järjestävät myös tilaisuuksia, joissa puhutaan eläkeläisten edunvalvonnasta. Monilla yhdistyksillä on edustaja kunnan vanhusneuvostossa.

OSJ ry julkaisee jäsenetuihin kuuluvaa Senioriopettaja-lehteä, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Yhteystiedot:

www.osj.fi
Erkki Kangasniemi, puheenjohtaja
erkki.kangasniemigmail.fi
Kirsti Lehtinen, toiminnanjohtaja
020 748 9736
senioritoaj.fi, kirsti.lehtinenoaj.fi