Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry

Liiton tehtävänä on toimia jäsenistönsä tukena ja edunvalvojana, sekä paikallisyhdistysten yhdyssiteenä. Puolueisiin sitoutumattomana valtakunnallisena liittona teemme yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa äänemme kuulumiseksi myös valtakunnanpäättäjille.

Kelon paikallisyhdistykset järjestävät jäsentilaisuuksia, retkiä, matkoja, luentotilaisuuksia ajankohtaisista asioista, sekä kaikenlaista harrastustoimintaa mm. kerhojen muodossa.

Korkein päätösvalta on vuosittain kokoontuvalla edustajakokouksella, johon yhdistykset valitsevat yhden edustajan alkavaa 150 jäsentä kohden. Kokous päättää liiton toiminnasta, sekä valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan liiton puheenjohtajan ja hallituksen 6-9 jäsentä.

Yhteystiedot:

www.keloliitto.fi
Aulis Laakso, puheenjohtaja
0400 540 641
aulis.laaksoelisanet.fi
Ritva Uhlbäck, sihteeri
041 436 2469
uhlback.ritvajippii.fi