Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry

Liiton tehtävänä on toimia jäsenistönsä tukena ja edunvalvojana, sekä paikallisyhdistysten yhdyssiteenä. Puolueisiin sitoutumattomana valtakunnallisena liittona teemme yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa äänemme kuulumiseksi myös valtakunnanpäättäjille.

Kelon paikallisyhdistykset järjestävät jäsentilaisuuksia, retkiä, matkoja, luentotilaisuuksia ajankohtaisista asioista, sekä kaikenlaista harrastustoimintaa mm. kerhojen muodossa.

Korkein päätösvalta on vuosittain kokoontuvalla edustajakokouksella, johon yhdistykset valitsevat yhden edustajan alkavaa 150 jäsentä kohden. Kokous päättää liiton toiminnasta, sekä valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan liiton puheenjohtajan ja hallituksen 6-9 jäsentä.

Yhteystiedot:

www.keloliitto.fi
Tapio Havasto, puheenjohtaja
050 469 6205
tapio.havastoelisanet.fi
Ari Tielinen, sihteeri
050 511 8343
aritelisanet.fi