Kannanotot

Sisäministeriölle ikääntyneiden turvallisuusohjelmasta 24.11.2017
Kannanotto keskustelutilaisuudessa 21.9.2017
Perhe-eläkkeitä koskeva kuulemistilaisuus 10.10.2016
Vanhusten, vammaisten ja sairaiden huonosta kohtelusta 29.9.2016
Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 valmistelusta 28.9.2016
Kuulemistilaisuus kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelusta 4.2.2016
Kommentteja eläkeuudistukseen 4.6.2015
Eduskuntaryhmille huomioitavaksi hallitusohjelmassa 5.5.2015
STM:lle vanhuspalvelulain muuttamisesta 28.10.2014
Lausunto sote-uudistuksesta STM:lle 29.9.2014
STM:lle ja eduskuntaryhmille hammashoidosta 29.9.2014
Sosiaali- ja terveysministeriölle eläkeindeksin leikkaamisesta 20.5.2014
Lausunto yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta 19.5.2014
Eduskuntaryhmille eläketulon verotuksesta 8.5.2014
Lausunto asumistuesta annetun lain muuttamisesta 18.1.2014
Lausunto kalastuslain kokonaisuudistuksesta 18.1.2014
Lausunto STM:lle työeläkeindeksityöryhmän loppuraportista 22.4.2013
Sote-uudistuksesta Sosiaali- ja terveysministeriölle 28.3.2013
Eläketulon verotuksesta Valtiovarainministeriölle 11.3.2013
Eriävä mielipide työeläkeindeksityöryhmän loppuraporttiin 18.12.2012
Lausunto Veronmaksajille palkka- ja eläketulon verotuksesta 15.9.2012
Eduskuntaryhmille palkka- ja eläketulon verotuksesta 15.9.2012
Lausunto tuloverolain muuttamisesta VM071:00/2012 7.8.2012
Oikeusministeriölle koskien kansallista ihmisoikeusohjelmaa 27.11.2011
STM:lle ja eduskuntaryhmille koskien vanhuspalvelulakia 22.9.2011
Finanssialan Keskusliitolle koskien iäkkäiden pankkipalveluja 22.9.2011
Kirje eduskuntaryhmille huomioitavaksi hallitusohjelmassa 5.5.2011
Lausunto oikeusministeriölle kansalaisaloitemenettelystä 5.5.2011
Kirjelmä puoluehallituksille 6.10.2010
Kirjelmä eduskuntaryhmille 10.11.2009
Valtioneuvostolle 2010 budjetissa huomioitavista asioista 15.6.2009
Vanhustenhuoltolaista ja vanhusasiainvaltuutetusta 5.3.2009
Pitkäaikaishoidon laitospaikoista STM:lle 16.12.2008
Eläkeläis- ja vanhusasiainvaltuutetusta STM:lle 20.10.2008
Kuulemisista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 20.10.2008
Vanhusneuvostosta ja vanhusasiamiehestä STM:lle 16.10.2008
Vanhustenhuoltolaista STM:lle 7.10.2008
Eläkkeiden korotuksesta Sosiaali- ja terveysministeriölle 18.7.2008
Puoluehallituksille 1.3.2007: Eläkeväestön tarpeet hallitusohjelmaan