Eläkeläisten edunvalvoja

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry on lähinnä ammattialapohjaisten valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen muodostama järjestö. VENK ry rekisteröityi 18.3.2008.

Sääntöjensä mukaan VENK ry toimii eläkkeensaajien edunvalvojana, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja, pitää yhteyttä vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukuntaan, seuraa Euroopan unionin sosiaali- ja eläkepoliittisia linjauksia, edustaa jäsenjärjestöjään yhteisesti sovituissa asioissa, edistää ikäihmisten tasavertaisuutta yhteiskunnassa sekä heidän etujensa ja oikeuksiensa toteutumista, tekee tunnetuksi jäsenjärjestöjensä toimintaa ja järjestää seminaareja.

VENK ry:hyn kuuluu kuusi valtakunnallista eläkeläisjärjestöä: Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry, Oikeutta Eläkeläisille ry , Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Päällystöliiton evp-yhdistys ry, Suomen Ruskaliitto ry, VR Eläkeläisten Liitto ry.

VENKissä on yli 30 000 jäsentä.

VENKin hallituksessa on puheenjohtaja sekä yksi jäsen jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnasta VENK ry:ksi

Eläkeläisjärjestöjen yhteistyötä viriteltiin jo 1960-luvulla. Ensimmäinen pöytäkirjattu kuuden eläkeläisjärjestön neuvottelu oli 1977. Yhteistyö lisääntyi 70-luvulla ja ensimmäinen puheenjohtaja Valtakunnalliselle eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnalle VENKille valittiin vuonna 1984. Keskustelua rekisteröidystä katto-organisaatiosta käytiin 90-luvulla, mutta se ei johtanut tulokseen. VENKin ohjesääntöä muutettiin vuoden 2002 alusta ja siihen otettiin lisää jäseniä. Silloin mukaan tuli myös Veteraaniopettajat ry ja muita ammattialapohjaisia järjestöjä. Jäsenmäärä lisääntyi vielä tammikuussa 2006 ja oli 14 järjestöä. Kesäkuussa 2006 VENKistä erosi 6 järjestöä: Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen Senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf, jotka perustivat oman yhteistyöelimen.

Jäljelle jääneet liitot päättivät jatkaa Valtakunnallisen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan toimintaa. Rekisteröintiä alettiin myös valmistella välittömästi. Se toteutettiin 18.3.2008. Järjestön nimeksi tuli Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry.

VENKin hallituksessa on puheenjohtaja sekä yksi jäsen jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Ks. hallituksen kokoonpano täältä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Jokainen jäsenyhdistys saa lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa viittäsataa (500) henkilöjäsentä kohti. Työvaliokuntaan kuuluu 3 jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.