Kansalaisaloite puoliväli-indeksin määräaikaisesta palauttamisesta

Parhaillaan kerätään nimiä kansalaisaloitteeseen, joka tähtää työeläkeindeksin palauttamiseen puoliväli-indeksiksi kymmenen vuoden ajan. Kansalaisaloite on voimassa 22.4.2019 asti.

Kansalaisaloitteen korjausehdotus on seuraava:

Työeläkkeisiin palautetaan puoliväli-indeksi kymmeneksi vuodeksi. Saadun kokemuksen valossa uudistuksen vaikutukset eläkemenoon ja rahastojen kasvuun arvioidaan.

Kansalaisaloitetta perustellaan monipuolisesti työeläkkeen arvon säilymisen tärkeydellä.

Työeläke on ansiosidonnainen etuus. Sen tehtävä on turvata ansaittu tulotaso eläkeaikana. Vanhuuseläkkeensaajista 98 prosenttia saa työeläkettä.

Työeläkkeen arvon säilyttämiseksi otettiin alun perin käyttöön palkkaindeksi, joka vuonna 1977 muutettiin puoliväli-indeksiksi. Vuonna 1995 hyväksyttiin taitettu indeksi, joka on hintapainotteinen, eikä siksi turvaa eläkkeen ostovoimaa elintason noustessa.

Eläkkeelle siirryttäessä työeläkkeen korvausaste asetettiin alun perin 60 prosenttiin ansaitusta keskipalkasta. Esimerkiksi vuonna 2016 eläkkeelle siirryttäessä korvausasteen mediaani oli 59 prosenttia ansaitusta keskipalkasta.

Heti eläkkeelle päästyä alkaa eläkkeen heikkeneminen, joka jatkuu koko loppuiän. Eläketaso laskee parissa vuosikymmenessä 40 prosenttiin ansaitusta keskipalkasta.

Indeksitarkistus on ainoa tapa, jolla voidaan korjata työeläkkeen ostovoimaa. Siksi sen merkitys on eläketurvan säilymisen kannalta ratkaiseva.

Aloitteen pääsee allekirjoittamaan sähköisesti oheisesta linkistä (aloitteen virallinen nimi on Eläkeläisten lakisääteisen köyhtymiskierteen katkaiseminen):

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3375

Aloitteen voi allekirjoittaa myös kannatuslomakkeella. Lomake löytyy yllä olevasta linkistä ja se tulee palauttaa osoitteeseen Suomen Senioriliike, Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki.

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:ssä pidetään tärkeänä, että mahdollisimman moni käy allekirjoittamassa kansalaisaloitteen.