VENK kutsuttiin kommentoimaan eläkeuudistusluonnosta 4.6.2015

VENK sai kutsun Sosiaali- ja terveysministeriöön antamaan kommentteja luonnoksesta vuoden 2017 alussa voimaan tulevasta eläkeuudistuksesta. VENKin puheenjohtaja Sirkka-Liisa Tarjamo ja sihteeri Liisa Fräki olivat paikalla ja S-L. Tarjamo esitti suullisesti VENKin kommentit, jotka sihteeri Fräki toimitti tilaisuutta vetäneille ylijohtaja Outi Antilalle ja johtaja Heli Backmanille myös kirjallisesti. Kuulemistilaisuudessa olivat läsnä mm. Valtiovarainministeriön, Finanssivalvonnan, TELAn, Lääkäriliiton, Vakuutuslääkärien yhdistyksen, Potilasvakuutuskeskuksen, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin, Suomen ylioppilaskuntien lliton ja Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry:n edustajat. EETU ry oli kutsuttujen listalla, mutta heiltä ei ollut edustajaa. Ks. tilaisuudessa esitetyt ja kirjallisina luovutetut kommentit kannanotoista.