Vuosikokous 12.3.2015

Sirkka-Liisa Tarjamo valittiin edelleen Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:n puheenjohtajaksi.

VENK ry:n vuosikokous pidettiin 12.3.2015 JHL:n tiloissa Helsingissä. Kokouksessa valittiin puheenjohtaja ja hallitus seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Sirkka-Liisa Tarjamo, joka on johtanut nykyistä VENKiä vuodesta 2006 lähtien.

Hallitukseen valittiin sääntöjen mukaan yksi edustaja jokaisesta jäsenjärjestöstä: Liisa Fräki Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry:stä, Merja Heimo Oikeutta Eläkeläiset ry:stä, Aulis Laakso Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry:stä, Jussi Lanu VR Eläkeläisten Liitto ry:stä, Else-Marie Oksanen Tieveteraanit ry:stä, Elsa Stenroos Suomen Ruskaliitto ry:stä ja Markku Virtanen Päällystöliitto evp-yhdistys ry:stä.

Vuosikokouksen jälkeen pidettiin seminaari, jossa Virva Juurikkala, sosiaalityön asiantuntija Sosiaali ja terveysministeriöstä kertoi sosiaalihuoltolain uudistuksesta. Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin puhui otsikolla Ikääntyneen ihmisen tulevaisuutta rakentamassa.

Vuosikokoukseen ja seminaariin osallistui 36 jäsenjärjestöjen edustajaa.