Kuulemistilaisuus yleisen asumistukilain uudistamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta 20.5.2014

Sosiaali-ja terveysvaliokunta käsitteli 20.5.2014 yleistä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta tehtyä lakiehdotusta. Asiantuntijakutsu kuulemistilaisuuteen oli lähetetty SOSTE ry:lle, EETU ry:lle, VENK ry:lle, Vuokralaiset ry:lle ja Asukasliitto ry:lle. VENK ry:stä oli edustajana vain sihteeri Liisa Fräki puheenjohtaja Sirkka-Liisa Tarjamolle tulleen esteen vuoksi.

Tilaisuudessa esitettiin oheinen lausunto, jonka lisäksi käytettiin vielä toinen puheenvuoro lähinnä vastauksena kansanedustajien kommentteihin. Korostettiin käytettävissä olevien resurssien riittämättömyyttä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sekä tasa-arvoisen kohtelun puutetta ruokakunnan omaisuuden huomioimisen suhteen. Yleisen asumistukilain perusteluiden mukaan omaisuudella ei enää ole vaikutusta asumistuen määrään, mutta eläkkeensaajilla omaisuus jää vaikuttamaan. Lakiehdotuksen esittelyssä tätä perusteltiin mm. sillä, että eläkeläisten olosuhteet ja elämäntilanne ovat hyvin erilaisia ja keskenään vaihtelevia verrattuna yleisen asumistuen saajiin, joilla huomioon otettavaa omaisuutta ei suuressa määrin niinkään ole. VENK ry kummeksui myös metsätalouden arvon huomioimista eläkkeensaajilla.

Tilaisuudessa kuultujen tahojen lausuntoja ei tilaisuudessa kommentoitu. Kutsutut asiantuntijat saivat poistua ja valiokunta jatkoi käsittelyä.

Ks. VENKin lausunto yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta.