VENK:in vuosikokous pidettiin Akava-talossa 22.3.2013

Kokouksessa oli paikalla 50 edustajaa kuudesta jäsenjärjestöstä. Ennen kokousta Akavan yhteiskunta- ja talouspolitiikasta vastaava johtaja Pekka Piispanen antoi katsauksen ajankohtaisista eläkeasioista.

Kokouksen avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Sirkka-Liisa Tarjamo esitteli juuri valmistuneen VENK:in logon.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Hölsö OSJ:stä. Sihteerinä toimi VENK:in sihteeri Maija-Liisa Thuneberg. Kahden vuoden välein vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja uuden hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sirkka-Liisa Tarjamo OSJ:stä. Sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan yksi edustaja jokaisesta jäsenjärjestöstä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenjärjestöjä on seitsemän.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi muutettiin sääntöjä vastaamaan nykyistä tilintarkastusmenettelyä.

Puheenjohtaja Tarjamo kiitti hallitustyöstä poisjäävää sihteeri Maija-Liisa Thunebergiä pitkäaikaisesta, ansiokkaasta sihteerin tehtävän hoitamisesta kukkakimpun kera.