Eläketulon verotuksesta Valtiovarainministeriölle 11.3.2013

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:n mielestä eläketulon ja palkkatulon veron tulee olla oikeudenmukaista ja tasapuolista. Samasta eläketulosta tulee periä veroa saman verran kuin vastaavan suuruisesta palkkatulosta.

Tänä vuonna vuositulon 17 000 – 28 000 euroa välillä eläketulon verotus on korkeampaa kuin palkkatulon verotus. Korkeimmillaan se on 25 000 euron vuositulon kohdalla 1 prosenttiyksikkö.

Toinen epäoikeudenmukaisuus ja selvää ikäsyrjintää on lisäveron prosentti, joka tänä vuonna on eläkeläisillä 6 % ja palkansaajalla vain 2 %. Onko lisävero perustuslain vastainen? Perustuslakivaliokuntaa ei kuultu lisäverolakia säädettäessä.

Päätettäessä vuoden 2014 verotuksesta