Lausunto eduskuntaryhmille palkka- ja eläketulon verotuksesta 15.9.2012

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry on huolestuneena seurannut Veronmaksajain Keskusliiton tilastoja palkka- ja eläketulon verotuksesta vuonna 2012.

Tilastot kertovat, että 16 000–44 000 euron vuotuisesta eläketulosta maksetaan korkeampaa veroa kuin palkkatuloista. Suurimmillaan ero on 19 000 vuodessa ansaitsevilla. Eläkeläinen maksaa tämänsuuruisista vuosituloista veroa 18,6 prosenttia, kun palkansaajan veroaste on 17,1 prosenttia. Ero on 1,6 prosenttiyksikköä.

Eläketulon palkkatuloa kovempi verotus ei ole uusi ilmiö. Työeläkettä saavilla eläkeläisillä oli pitkään 2000-luvulla palkansaajia kireämpi verotus tietyllä tuloalueella. Vuonna 2007 eläkeläisten verotus oli palkansaajia kireämpää 13 000–37 000 euroa vuodessa ansaitsevilla. Ero poistettiin uudistetulla valtionverotuksen eläketulovähennyksellä, joka kevensi vuonna 2008 ansioeläkkeiden verotusta lähes 32 000 euron vuosieläkkeisiin asti. Myöhemmin eläketulon verotus keveni 40 000 euron vuosieläkkeisiin saakka. Muutoksella saatiin eläkkeensaajien verotus samalle tasolle kuin vähintään 53-vuotiaiden palkansaajien.

Eläketulon ja palkkatulon verotuksen tulee olla samalla tasolla kaikissa tuloluokissa, jotta verotuksen oikeudenmukaisuus toteutuu. Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry esittää, että 16 000 – 44 000 euroa vuotuista eläkettä saavien eläkkeensaajien verotus lasketaan samalle tasolle kuin vastaavaa palkkatuloa saavilla. Pienet vuosieläkkeet tulee pitää edelleen verottomina.