VENK ry:n seminaari 11.10.2012

Seminaari järjestettiin 11.10.2012 Helsingissä JHL:n tiloissa. Tilaisuuteen osallistui 41 järjestön jäsentä.

Seminaarin avasi varapuheenjohtaja Aulis Laakso. Avauspuheessaan hän totesi, että julkinen hallinto on mieltänyt VENK ry:n todelliseksi edunvalvontajärjestöksi, koska meiltä on pyydetty entistä enemmän lausuntoja ja puheenjohtajamme Sirkka-Liisa Tarjamo on päässyt vaikuttamaan hallituksen asettamaan työeläkeindeksin muutoksia pohtivaan työryhmään.

Seminaarin alustajista ensimmäisenä JHL:n osastopäällikkö, johtava neuvottelupääl- likkö Jouko Launonen kertoi kunnissa työskentelevien neuvottelujärjestelmästä, raa- misopimuksesta sekä isännöimästään Suomen suurimmasta ammattiliitosta.

Karin Linqvist-Virtanen sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolta selvitti eurooppalaisen eläkepolitiikan vaikutusta kansalliseen eläkepolitiikkaan. Hän totesi, että EU:lla on nykyisin juridista toimivaltaa, jota se haluaa käyttää julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi.

Kansanedustaja Raija Vahasalo kertoi vanhuspalvelulakisuunnitelmasta. Hän totesi, että lakia suunniteltaessa on otettu mallia tanskalaisista käytänteistä, koska sillä hänen mielestään vanhusten hoito on hyvää ja vanhuksia kunnioitetaan. Hän totesi myös, ettei lakiin tule sanktioita, ei lain tarkoittamiin palveluihin subjektiivista oikeutta eikä henkilömitoitusta, mutta suosituksen mukaista henkilöstömäärää kylläkin seurataan.

Seminaarin lopuksi puheenjohtaja Sirkka-Liisa Tarjamo kertoi työelökeindeksijär- jestelmää arvioivassa työryhmässä esillä olleista asioista. Hän saapui seminaariin suoraan työryhmän yhdeksännestä kokouksesta. Puheenjohtaja päätti seminaarin kiittäen osanottajia seminaarin osallistumisesta ja vilkkaasta keskustelusta.