Lausunto tuloverolain muuttamisesta VM071:00/2012 7.8.2012

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry kannattaa kaikkia sellaisia hallituksen esityksiä, jotka lisäävät suomalaisen eläkejärjestelmän selkeyttä, toimivuutta ja vakautta. Työeläkkeen tulee säilyä sellaisena, että se antaa riittävän toimeentulon eläkevuosille ja että siihen voidaan luottaa.

On luonnollista, että eläkkeiden alkamisikä on pääsääntöisesti samanlainen, lukuun ottamatta työtehtävistä johtuvia erityiseläkkeitä. Jos Suomessa säilyy joustava eläkeikä (63-68 vuotta), olisi tämän mukaista, että itse maksetut eläkesäästöt ja muut lisäeläkkeet noudattaisivat samaa linjaa. Hallitus esittää nyt kuitenkin ikärajaksi kategorisesti lykättyä vanhuuseläkkeeseen oikeuttavaa ikärajaa. Tätä tulisi vielä harkita.

Esityksessä todetaan, että pitkällä aikavälillä muutos ei tuo valtion kassaan juurikaan lisää rahaa. Muutos vaikuttanee lähinnä ihmisten halukkuuteen säästää valtion tukemilla tavoilla eläkevuosiensa varalle. Ehtojen jatkuva muuttaminen vähentää kansalaisten halukkuutta eläkevakuutuksien ottamiseen ja ps-säästämiseen. Sen sijaan kansalaiset mahdollisesti säästävät sellaisilla tavoilla, joissa he voivat itse päättää rahojen käyttöönottoajan. Ehdotuksen hyödyllisyys riippuu siitä, haluaako hallitus ihmisten säästävän eläkevakuutuksilla ja ps-tileillä oman vanhuutensa varalle. Vai annetaanko pankkien tarjota kansalaisille muista säästötapoja.

Jos muutos tehdään, selkeät siirtymäsäännökset ovat välttämättömiä.

Erilaisista lisäeläkkeistä ei saa tulla lakisääteisen työeläkkeen korvike. Työnantajilta estetään esityksessä mahdollisuus järjestää työntekijöilleen lisäeläke, jota voitaisiin maksaa ennen lykätyn vanhuuseläkeiän alkamista. Työnantajat voivat kuitenkin järjestää muilla tavoilla haluamiaan lisäeläkkeitä. Eläkejärjestelmän toimivuuden ja uskottavuuden takia on välttämätöntä, että Suomeen ei rakenneta järjestelmää, jossa työntekijöille räätälöidään erilaisia lisäeläkkeitä. Jos erilaiset lisäeläkkeet yleistyvät, työeläkejärjestelmä murenee.