Oikeusministeriölle koskien kansallista ihmisoikeusohjelmaa 27.11.2012

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry esittää, että ihmisoikeusohjelmassa kiinnitetään huomiota iäkkäiden ihmisten kohteluun ja asemaan yhteiskunnassa, esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:

 1. Ikääntyvän mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämäänsä
  • Mikä on ikäihmisten mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, kun työmarkkinajärjestöt sopivat ja valtio tai kunnat tekevät ikäihmisiä koskevia päätöksiä?
  • Mikä on ikäihmisen mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin arkisiin päätöksiin, kun hän tarvitsee arjessa selviytymiseen palveluja kotona tai apua hoitolaitoksessa? Kuullaanko häntä?
 2. Ihmisoikeuksien loukkaukset pitkäaikaisessa laitoshoidossa
  • Sanna Järnströmin väitöskirjassa (Tampereen Yliopisto) tarkastellaan käytänteitä vanhusten laitoksessa. Tämän tutkimuksen mukaan vanhusten kohtelu saattaa olla ylimielistä, jopa halventavaa. Tällainen menettely saattaa olla yleisempääkin. Lehdistössä on tullut ilmi monenlaisia epäkohtia ja esimerkkejä iäkkäiden ihmisten asiattomasta kohtelusta.
  • Ihmisoikeuksien vastaista kohtelua on esimerkiksi:
   • Lääkkeiden liiallinen määrä, esimerkiksi psyykenlääkkeet
   • Hoidon laiminlyönnit, kuten henkilökohtaisen hygienian puute
   • Lähes olemattomat mahdollisuudet ulkoiluun
   • Hoitohenkilöstön riittämätön määrä ja valvonnan puute.
 3. Kotihoidon ongelmat: Liian huonokuntoiset ja sairaat vanhukset joutuvat asumaan kotona. Näin tapahtuu ainakin silloin, kun joudutaan odottamaan kauan asianmukaista hoitopaikkaa. Muistisairaat vanhukset saattavat asua yksin ja pelokkaana kotonaan hyvin rajoittunutta elämää ilman asianmukaista hoitoa jopa lukkojen takana. Terveelle vanhukselle koti on paras paikka asua, mutta sairaiden kohdalla ihmisoikeudet eivät enää toteudu.