Kirje STM:lle ja eduskuntaryhmille koskien vanhuspalvelulakia 22.9.2011

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus valmistelee vanhuspalvelulain. Sen avulla turvataan iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan. Samalla iäkkäälle henkilölle säädetään oikeus palvelusuunnitelmassa määrättyyn hoivaan ja kuntoutukseen ja jokaiseen kuntaan asetetaan vanhusneuvosto.

Edellisen hallituksen aikana sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli vanhuspalvelulain, joka oli kesän aikana lausuntokierroksella.

VENKin mielestä vanhuspalvelulain säätäminen on tarpeellista ja kiireellistä. Se tulisi saada eduskunnan käsittelyyn viimeistään kevätkaudella 2012.

Laissa pitää taata ikäihmisten subjektiivinen oikeus tarvittavaan hoitoon ja palveluihin. Ikäraja ei saa olla ainoa kriteeri hoidon saamiselle, vaan hoitoa ja palveluita tulee saada myös henkilön tarpeen mukaan.

Lakiluonnokseen sisältyy esitys vanhusneuvostojen lakisääteistämisestä. Se on myönteinen asia. Vanhusneuvostoihin pitää saada kunnissa toimivien eläkeläisjärjestöjen edustus.

Toivomme, että lakiin kirjataan selkeät laatukriteerit, joita viranomaisten on helppo valvoa. Henkilökunnan velvollisuus valvoa hoidon laatua ei ole riittävä. Lakiin tulisi saada myös määräykset henkilökunnan määrästä, koska vain riittävällä henkilöstöllä voidaan taata hoidon hyvä laatu.

Lakiluonnokseen sisältyvien myönteisten asioiden toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kunnille osoitettavaa rahoitusta lain täytäntöönpanoon.