Oikeusministeriölle koskien kansallista ihmisoikeusohjelmaa 27.11.2012

Pankkitoiminnan tekninen kehitys on ollut Suomessa nopeaa. Ikäihmiset ovat hädin tuskin ehtineet omaksua tähänastiset muutokset, kun pankit ovat lopettamassa maksupäätetoimintoja kun joidenkin pankkien konttorit eivät enää järjestä käteismaksuasiointia. Otaksutaan, että asiakkaat hoitavat pankkiasiansa verkkopankissa.

Suomessa on joidenkin arvioiden mukaan noin 300 000 ikäihmistä vailla Internetiä, jolla pankkiasioita hoitaisi. Osalla heistä ei ole enää kykyä omaksua uusia asioita eikä tietokoneen käyttöä. Internetiä ei ole kaikilla nuoremmillakaan käytössään. Näin ollen pankkien suunnittelemat uudet Internetin käyttöä edellyttävät asiakaspalvelumuodot eivät ole hyväksyttäviä.

Myös kirjekuorimaksatuksessa on vaikeuksia. Joihinkin pankkeihin ei voi lähettää postitse laskua maksettavaksi kirjekuoressa, vaan kirje on vietävä pankin sisätiloissa olevaan laatikkoon, siis pankin auki ollessa. Matkaa lähimpään pankkiin voi olla kymmeniä kilometrejä.

Lisäksi suoravelotuksessa on pienituloisilla eläkeläisillä erityisiä vaikeuksia. Heidän taloutensa voi häiriintyä jo pientenkin satunnaisten sairaus- ym. kulujen vuoksi. Tällöin laskujen maksua on ajoitettava uudella tavalla, eikä maksaminen käy enää kaavamaisella suoraveloitusmaksulla. Tämän johdosta tarvitaan toimiva mahdollisuus kirjekuorimaksatukseen.

Pankkien alati nousevat toimenpidepalkkiot ovat niin ikään suuri kustannus pienituloisille. Mainittakoon, että valtaosa Suomen eläkeläisistä voidaan katsoa pienituloiseksi. Esimerkiksi keskipalkan tasoon yltää vain erittäin pieni osa eläkeläisistä.

Valtakunnallisten eläkeläisjärjestöt VENK ry esittää, että Finanssialan Keskusliitto pyrkii osaltaan vaikuttamaan pankkien palvelutoimintaa niin, että ikäihmisten toimintakyky otetaan huomioon pankkipalveluja muutettaessa. Palvelut tulee saada läheltä ja sellaisina, että ikäihmiset voivat toimia itsenäisesti osaamallaan tavalla. Ikäihmisten toimeentuloakaan ei voida rasittaa enempää palvelumaksuilla.

Ikäihmiset ovat kaikissa pankeissa merkittävä asiakasryhmä, jonka merkitys tulee kasvamaan. Tämä kannattaa suunnitelmia tehtäessä ottaa huomioon.