Valtioneuvostolle 2010 budjetissa huomioitavista asioista 15.6.2009

Peruspalvelut, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vanhustenhuolto ovat ensisijaisen tärkeitä ikäihmisille. Kunnat suunnittelevat taloudellisen taantuman varjolla sosiaali- ja terveyspalvelujen ja vanhusten huollon heikennyksiä.

Valtiovallan tulee huolehtia siitä, että kaikilla kunnilla on riittävät resurssit lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Vanhuksille tulee taata subjektiivinen oikeus tarvitsemiinsa palveluihin ja hoitoon. Se voidaan toteuttaa säätämällä vanhustenhuoltolaki, jonka avulla kunnat velvoitetaan palvelujen järjestämiseen ja myös valvonta järjestetään.

Vanhusneuvostot tulee tehdä lakisääteiseksi ja perustaa samassa yhteydessä vanhusasiamiehen virka. Ikäihmiset tarvitsevat oman asiamiehen neuvomaan vanhuksia ja valvomaan palvelujen toteutumista kunnissa.

KELA:n lääke- ja sairaanhoidon korvaus perusteet ovat jääneet huomattavasti jälkeen hintojen kehityksestä. Vanhuksille lääkekustannukset ovat merkittävä kuluerä. KELA:n lääke- ja sairaanhoidon kustannusten korvausperusteet tulee saattaa ajan tasalle ja lääkekorvausten kattoa alentaa.