Vanhustenhuoltolaista ja vanhusasiainvaltuutetusta 5.3.2009

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry on tyytyväinen, kun eläkeläisiä epäoikeudenmukaisesti kohdellut verotus on saatu osittain korjatuksi. Jatkossakin tulee sitoutua siihen, ettei eläketuloa missään vaiheessa veroteta ankarammin kuin palkkatuloa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevat laatusuositukset, joilla on tarkoitus parantaa ja yhtenäistää kuntien toimenpiteitä. Laatusuositukset eivät kuitenkaan riitä turvaamaan vanhusten oikeutta tarvitsemaansa hoitoon, koska niillä ei ole samanlaista sitovuutta kuin lailla eikä noudattamatta jättämistä seuraa mitään sanktioita.

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:n mielestä tulee säätää vanhustenhuoltolaki, johon kirjataan kriteerit ja määräajat, joiden perusteella henkilö on oikeutettu tarvitsemiinsa palveluihin ja hoitoon. Kunnille tulee taata riittävät taloudelliset resurssit palvelujen toteuttamiseen.

Jotta vanhusten oikeudet laadukkaisiin palveluihin toteutuvat, tulee lisätä valtion ohjausta ja valvontaa. Tätä tehtävää varten tulee perustaa valtakunnallinen eläkeläis- ja vanhusasiainvaltuutetun virka. Vanhuksilla tulisi olla oikeus ottaa häneen yhteyttä ongelmatapauksissa. Ikäihmisille tämä olisi normaalia valitustietä helpompi vaihtoehto.

VENK ry paheksuu hallituksen yksipuolista esitystä eläkeiän nostamisesta 65 vuoteen ja kolmikantavalmistelun sivuuttamista.