Pitkäaikaishoidon laitospaikoista STM:lle 16.12.2008

Ministeriön suunnitelmissa on vähentää merkittävästi ikäihmisten pitkäaikaishoidon laitospaikkoja.

Ikäihmisten määrä kasvaa jatkuvasti. Ihmiset elävät myös entistä vanhemmiksi. Yli 80 ja 85-vuotiaiden määrä kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi. Tämä merkitsee myös sitä, että hoidon tarve, myös laitoshoidon tarve lisääntyy.

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:n mielestä pitkäaikaishoidon laitospaikkoja ei tule vähentää ennen kuin on riittävästi tarjolla muita vaihtoehtoja kuten kotisairaanhoidon ja kotihoidon palveluja.