Eläkeläis- ja vanhusasiainvaltuutetusta STM:lle 20.10.2008

Aina vuoteen 2006 asti sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli eläkeläisiä ja ikäihmisiä koskevissa asioissa Valtakunnallisen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan VENKin edustajaa.

Vuonna 2006 silloisesta VENKistä erosi 6 eläkeläisjärjestöä, joilla on taustallaan kansanedustajia. Jäljelle jäivät lähinnä ammattialapohjaiset järjestöt. Nämä jatkoivat VENKin toimintaa ja rekisteröivät sen Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:n nimellä keväällä 2008.

VENKiin kuuluu seuraavat 8 valtakunnallista eläkeläisjärjestöä:

  1. Kunnallisten eläkeläisten liitto KELO ry
  2. Oikeutta Eläkeläisille ry
  3. Päällystöliitto evp-yhdistys ry
  4. Suomen Ruskaliitto ry
  5. Tieveteraanit ry
  6. Työkyvyttömyys- ja varhaiseläkeläisten liitto TYVEL ry
  7. Veteraaniopettajat-Veteranlärare ry
  8. VR-Yhtymä ja sen tytäryhtiöiden Eläkeläisten Liitto VREL ry

Järjestössä on yhteensä noin 36 000 jäsentä.

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry esittää että, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kuulisi tulevaisuudessa myös Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:n edustajaa eläkeläisiä ja ikäihmisiä koskevissa asioissa.