Eläkeläis- ja vanhusasiainvaltuutetusta STM:lle 20.10.2008

Suomessa on tällä hetkellä olemassa lapsi-, potilas-, sosiaali- ja vammaisasiamiehen virat. Vanhuksilla ei ole olemassa omaa asiamiestä. Vanhustenhuollon tila vaihtelee suuresti kunnittain johtuen kuntien taloudellisesta tilanteesta. Suurena ongelmana on henkilökunnan vajaus. Ministeriö on antanut vanhusten huollosta suositukset ja laatukriteerit. Valitettavasti kaikissa kunnissa laatukriteerit eivät toteudu.

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry esittää, että perustetaan valtakunnallinen eläkeläis- ja vanhusasianvaltuutetun virka ja toimisto.

Valtuutetun tehtävänä olisi seurata lakisääteisten vanhuspalveluiden toteutumista ja niiden laatua. Valtuutetun tulisi raportoida päättäjille ja tehdä palveluihin muutos- ja parannusehdotuksia. Vanhuksilla tulisi olla oikeus ottaa häneen yhteyttä ongelmatapauksissa. Ikäihmisille tämä olisi normaalia valitustietä helpompi vaihtoehto. Valtuutetun tehtävänä olisi myös toimia yhteyshenkilönä valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen ja valtioneuvoston välillä.