Vanhusneuvostosta ja vanhusasiamiehestä STM:lle 16.10.2008

Maamme väestö ikääntyy nopeasti. Eläkkeellä on tällä hetkellä 1,3 miljoonaa henkilöä, joiden mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa on parannettava. Ikäihmiset eivät koe tulevansa kuulluksi omissa asioissaan.

Eräs keino vahvistaa ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia on vanhusneuvostojen toiminnan parantaminen. Nykyisin vanhusneuvoston perustaminen kuntaan on vapaaehtoista ja sen kokoonpano sekä toimintamahdollisuudet ovat hyvin kirjavat eri puolella Suomea. On tarpeellista kehittää vanhusneuvostot todellisiksi ikäihmisten asiantuntijoiksi ja vaikuttajiksi kunnissa.

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry esittää, että

  1. vanhusneuvostoista säädetään laki, joka velvoittaa kunnat perustaman vanhusneuvoston
  2. taataan vanhusneuvoston toiminnalle tarpeelliset resurssit
  3. taataan ikäihmisten mahdollisuus vaikuttaa neuvostoissa.
Esitämme lisäksi, että vanhusneuvostoja koskevan lainsäädännön yhteydessä säädetään, että kuntiin tulee perustaa vanhusasiamiehen toimi. Asiamiehen tehtävänä olisi ohjata ja neuvoa ikäihmisiä sekä valvoa palvelujen saatavuutta. Auttamalla vanhuksia löytämään heille sopivan hoitomuodon vanhusasiamies tukisi vanhusten itsenäistä selviämistä.