Vanhustenhuoltolaista STM:lle 7.10.2008

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevat laatusuositukset, joilla on tarkoitus parantaa ja yhtenäistää kuntien toimenpiteitä. Laatusuositukset eivät kuitenkaan riitä turvaamaan vanhusten oikeutta tarvitsemaansa hoitoon, koska niillä ei ole samanlaista sitovuutta kuin lailla eikä noudattamatta jättämisestä seuraa mitään sanktioita.

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry esittää, että säädetään vanhustenhuoltolaki, johon kirjataan

  1. kriteerit ja määräajat, joiden perusteella henkilö on oikeutettu kotipalveluihin, kotisairaanhoitoon tai laitoshoitoon
  2. toimenpiteet, joilla taataan niiden saatavuus sekä
  3. valvontatoimet.