Puoluehallituksille 1.3.2007: Eläkeväestön tarpeet hallitusohjelmaan

EPuolueet ovat laatineet vaaliohjelmansa ja tuovat nyt kantojaan tiedoksi äänestäjille erilaisissa vaalitilaisuuksissa. Hallitusneuvotteluissa ja hallitusohjelmaa laadittaessa puolueiden kannattaa ottaa vakavasti huomioon myös lisääntyvän eläkeläisväestön tarpeet.

Uudessa hallitusohjelmassa tulee sitoutua huolehtimaan siitä, että ikääntyvä väestö pystyy itsenäiseen elämään mahdollisimman kauan ja saa aikanaan asianmukaista ja ammattitaitoista hoivaa ja hoitoa.

Eläkkeiden ostovoima on tällä hallituskaudella edelleen jäänyt selvästi jälkeen muun väestön ostovoiman kehityksestä. Tulevalla vaalikaudella tämä epäkohta tulee korjata muuttamalla työeläkeindeksiä niin, että elinkustannusten ja yleisen ansiotason kehitys otetaan siinä tasapuolisesti huomioon.

Eläketuloverotus on kireämpää kuin palkkatulon verotus 13.000 euron – 33 000 euron tulosta. ero on viimevuosina vain kasvanut. Esitämme, että eläkkeiden verotusta korjataan niin, että eläketulosta ei missään tilanteessa makseta korkeampaa veroa kuin palkkatulosta.

Vanhusten hoivapalvelut eivät ole kaikissa kunnissa toivotulla tasolla. Vaikka tarve hoivaan ja hoitoon todetaan, se ei vielä takaa toimenpiteitä. Vanhuksille tulee taata subjektiivinen oikeus tarvitsemaansa hoitoon.

Eläkeläiset ovat yhteiskunnassamme jatkuvasti kasvava ryhmä, joka ei sopimustoiminnan kautta voi osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämä epäkohta tulee korjata yhteiskunnan oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kehityksen takaamiseksi.